Regulamin i Zasady

Zasady korzystania z „Kalkulatora Wydruków”
 1. Cel stworzenia Kalkulatora Wydruków
  Aplikacja Kalkulator Wydruków została stworzona by ułatwić i przyspieszyć proces wyceny usług świadczących przez drukarnię Studio Technik Cyfrowych.  Od dnia 1 września 2014r. wszelkie zamówienia kierowane do drukarni Studio Technik Cyfrowych powinny być składane za pomocą aplikacji Kalkulator Wydruków. Wyjątkiem są niestandardowe zamówienia, które wykraczają poza możliwości aplikacji.

   
 2. Logowanie do serwisu
  Użytkownik może zalogować się w dwóch momentach, przed rozpoczęciem składania zamówienia bądź w piątym kroku tuż przed wysłaniem skonfigurowanego już zamówienia. Z myślą o klientach finalnych, którzy chcę wykonać jednorazowy wydruk została przewidziana opcja składania zamówienia bez konieczności rejestracji i logowania.

  Klienci zarejestrowani i zalogowani będą mogli korzystać z następujących opcji:
  -wgląd w historie swoich zamówień,
  -możliwość przechowywania niezłożonych zamówień w koszyku zamówień,
  -upustów hurtowych i programu rabatowego.

   
 3. Składanie zamówienia
  Zamówienia składane za pomocą Kalkulatora Wydruków wykonuje się postępując zgodnie z kolejnymi krokami wybierając najpierw rodzaj usługi (typ wydruku), następnie wybierając podłoże do druku oraz jakość druku (technologię). W czwartym kroku należy wpisać rozmiar, ilość i sposób wykończenia. W przypadku pojawienia się ostrzegającego komunikatu zamawiający jest zobowiązany uwzględnić informacje w komunikacie i skorygować zamówienie, bądź skontaktować się z pracownikami drukarni w celu ustaleniu możliwości realizacji zamówienia.
  W piątym kroku zamawiający może: dodać kolejne pliki, odłożyć je do schowka bądź ostatecznie złożyć zamówienie. Należy pamiętać, że złożenie zamówienia za pomocą aplikacji nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia przez drukarnię do realizacji. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone przez pracowników recepcji drukarni.

   
 4. Potwierdzenie zamówienia
  Złożone zamówienie zostaje przekazane do weryfikacji przez pracownika drukarni. Po pozytywnym rozpatrzeniu zamówienia, zamawiający dostaje mail potwierdzający poprawność zamówienia i ostateczną cenę wraz podanymi danymi do przelewu środków na konto drukarni. Po otrzymaniu wpłaty pracownik drukarni potwierdza mailowo przyjecie wpłaty i przekazuje zlecenie do realizacji.
  Należy pamiętać, że każde zamówienie złożone za pomocą Kalkulatora Wydruków wymaga potwierdzenia przyjęcia przez pracownika drukarni i nadanie mu dokładnego terminu realizacji. Taki proces jest konieczny by wyeliminować błędnie przygotowane pliki graficzne. 
         
 5. Korekta zamówienia.
  Jeśli zamówienie zostanie negatywnie zweryfikowane przez pracownika drukarni to istnieje możliwość korekty zamówienia w Kalkulatorze Wydruków, którego dokonuje pracownik drukarni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego faktu z zamawiającym.

   
 6. Upusty hurtowe
  Upusty hurtowe dla pośredników są nadawane przez pracownika drukarni tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu i założeniu konta przez klienta. Wielkość udzielanego upustu jest ustalana indywidualnie.
  Przydzielony upust hurtowy dla konkretnego klienta jest stały dla wszystkich technologii i podłoży. Przysługuje na wszystkie zamówienia złożone przez aplikację.

   
 7. Program rabatowy
  Główną zasadą programu jest nadawanie rabatu za każde zamówienie. Rabat nadawany jest w wysokości 5% wartości tego zamówienia ale wykorzystać go można dopiero przy składaniu następnego zamówienia. Wartość rabatu będzie automatycznie odliczona. Te 5% jest przyznawane dopiero po całkowitym zakończeniu się zlecenia, czyli odbiorze zamówienia i uiszczeniu opłaty. Jeśli klient korzysta z opóźniana płatności to rabat zostanie naliczony tylko w przypadku terminowej wpłaty. Klient otrzymuje potwierdzenie przyznania rabatu droga mailową.

  Jeśli użytkownik zbierze większą kwotę przysługującego rabatu niż wartość kolejnego zamówienia wtedy jego konto zostanie pomniejszane o maksymalną wartość kolejnego zamówienia a faktura zostanie wystawiona na wartość 1 zł. Niewykorzystana rabat może być odebrany przy kolejnym zamówieniu.

  Np. Klient złożył zamówienie (nr1) o wartości 10000 zł i otrzymał rabat o wartości 500 zł do wykorzystania na kolejne zamówienie (nr2). Klient składa zamówienie (nr2), ale tym razem wartość tego zamówienia dla przykładu to tylko 400 zł więc może wykorzystać maksymalnie 399 zł (bo zapłaci 1 zł za wystawioną fakturę nr2) a pozostałe 101 zł (+ 20 zł z zamówienia nr2) będzie mógł wykorzystać przy trzecim zamówieniu.

Regulamin Składania i Realizowania Zamówień w Drukarni Studia Technik Cyfrowych w Łodzi
 1. Dokument niniejszy wraz z informacjami podanymi na stronie internetowej www.studiotc.pl oraz w kalkulatorze wydruków jest obowiązującym zbiorem przepisów dotyczących korzystania z usług Drukarni, chyba że zawarte zostały inne szczegółowe pisemne umowy.
 2. Złożenie zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Internetem lub osobiście. Wszelkie późniejsze zmiany w trakcie wykonywania usługi wymagają pisemnego potwierdzenia. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie Nazwy firmy, NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz nr telefonu w taki sposób, aby Drukarnia mogła zweryfikować tożsamość Zamawiającego.
 3. Barwy o szczególnym znaczeniu muszą być określone według wzorca kolorystycznego. Dopuszcza się niewielkie odchylenia wydruków od kolorów wzorcowych Pantone. Przy składaniu kolejnych zamówień tych samych prac klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym drukarni, aby można było precyzyjnie ustalić zastosowanie odpowiedniej (tej samej) techniki druku.
 4. Dostarczone pliki Drukarnia archiwizuje i nie pobiera za to opłat, ale też nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne usunięcie.
 5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skład tekstowy, treści ani też zawartość powierzonych plików. Zlecający zamówienie ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z praw do prac przekazanych do druku.
 6. Termin wykonania usługi liczy się od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych składników i danych. Wszelkie poprawki po przyjęciu zamówienia mogą je odpowiednio wydłużyć, lub nawet zatrzymać. Przyjęcie zamówienia i ustalenie terminu realizacji jest każdorazowo potwierdzane przez pracowników Drukarni.
 7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie terminu spedycji z winy firm transportowych.
 8. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów wynikających z przeszkód natury wyższej. Również wtedy, gdy występują one u naszych dostawców oraz spedytorów.
 9. Drukarnia udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, z wyjątkiem usług specjalnych, które z natury rzeczy mają krótkotrwały okres ekspozycji (np. flagi i papier bilbordowy klejony na zewnątrz, których naturalna trwałość wynosi 3-6 miesięcy).
 10. Odpowiedzialność Drukarni ograniczona jest do wysokości otrzymanej ceny wadliwego towaru. Wobec udzielenia gwarancji wyłącza się stosowanie rękojmi.
 11. Uznanie reklamacji skutkuje dostarczeniem przez Drukarnię towaru wolnego od wad lub za zgodą Zamawiającego pomniejszeniem wysokości zapłaty. Wszelkie roszczenia Zamawiającego wobec Drukarni wykraczające poza tę zasadę są wykluczone.
 12. W wypadku otrzymania przez zamawiającego uszkodzonej przesyłki, konieczne jest spisanie przez Zamawiającego protokołu szkodowego z powiadomieniem przewoźnika. Brak protokołu uniemożliwia dochodzenie jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu.
 13. Z powodu nie pobierania dodatkowej marży przy pracach z materiałami powierzonymi, utrata bądź zniszczenie materiałów powierzonych nie może w żaden sposób obciążać Drukarni finansowo z tytułu odszkodowania za nie.
 
Suplement:
Regulamin napisany został dla jednoznacznego określenia zasad współpracy i jak każda umowa nosi znamiona języka nieco surowego.
Prosimy jednak mieć na uwadze, iż od lat nieustannie przyświeca nam idea, by do każdej trudnej sytuacji podchodzić indywidualnie poszukując uczciwych rozwiązań problemu możliwie najbardziej zbliżonych do oczekiwań klienta.